Świadcząc usługi wysokościowe, działamy na rynku od ponad 12 lat. Zatrudniamy profesjonalną kadrę - nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac wysokościowych, ze szczególnym uwzględnieniem dachów obiektów wielkopowierzchniowych.

Jako specjaliści w zakresie systemów odgromowych, szczególną uwagę podczas odśnieżania, zwracamy na instalację odgromową. Z doświadczenia wiemy, że bardzo często zostaje ona uszkodzona przez nieprofesjonalne odśnieżanie, co stanowi źródło dodatkowych kosztów. Dajemy gwarancję, że prace zlecone naszej firmie, będą wykonane szybko i dokładnie oraz z należytą starannością. Oferta, wraz z  odśnieżaniem, obejmuje pozimowy przegląd instalacji odgromowej, w ramach którego zostaną usunięte ewentualne uszkodzenia, a ponadto sporządzony zostanie protokół, opisujący stan tejże instalacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie produkcji i montażu systemów odgromowych na www.elkobis.com.pl